Regulamin

1. Wstęp:

Sklep internetowy Panna Macrame działający pod adresem internetowym www.pannamacrame.pl prowadzony jest przez Anetę Schymura, prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw, NIP: 969 149 16 13, REGON: 384608505

Siedziba firmy: ul.Lipowa 7a, 44-145 Stanica

2. Definicje:

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Panna Macrame 

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.pannamacrame.pl 
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – Klient składa zamówienie poprzez zakup w sklepie internetowym i staję się to zobowiązujące dla obu stron. 
Produkt– dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a sprzedającym
Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Kontakt ze sprzedawcą:

Nr telefonu : 510866224

Adres mejlowy: aschymura@o2.pl

4. Realizacja zamówień, wysyłka:

Zamówienia wysyłane są przez pośrednictwo firmy kurierskiej DPD, koszt wysyłki to 14 zł, które ponosi kupujący. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego w zakładce "KUP" a także drogą mailową i telefoniczną. Kupić można produkty już widoczne w sklepie jak i złożyć zamówienie na indywidualne projekty, dostosowywane do wytycznych klienta. W tym celu należy skontaktować się z właścicielem sklepu i ustalić szczegóły zamówienia. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem i wiąże się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. Klient zobowiązuje się do przesłania na konto Sprzedającego umówionej uprzednio kwoty – jednorazowo lub w dwóch transzach jak zadatek i kwota pozostała.  Czas realizacji zamówienia indywidualnego omawiany jest przed dokonaniem płatności Jeśli z nieprzewidzianych powodów przesyłka opóźni się, Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Klienta. Produkty ze znakiem "dostępne od ręki" wysyłane są do 24 godzin od zaksiegowania płatności.

5. Reklamacje, zwroty:

Sklep Panna Macrame akceptuje zwroty tylko w uzasadnionych przypadkach. Klient ma prawo do odstąpienia umowy i w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania produktów , które zostały przez klienta zniszczone, uszkodzone bądź w jakikolwiek sposób użytkowane. Koszty odesłania towaru do sklepu pokrywa Kupujący, wysyłając pod adres siedziby firmy.

Reklamacje są uwzględniane indywidualne dlatego prosimy o przemyślane zakupy. Klient ma prawo do reklamacji towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się od zgłoszenia tego faktu mailowo, telefonicznie bądź pisemnie na adres firmy. Konieczne jest nadesłanie zdjęć pokazujące np. uszkodzenie towaru. Twórca zapewnia rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.)
Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym

6. Płatności:

Płatności za zakupiony towar należy dokonać za pośrednictwem sklepu i płatności MojeING lub PayU. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość zapłaty za pobraniem. Istnieje możliwość wysyłki towaru zagranicę, w celu ustalenia szczegółów takich jak koszty prosimy o kontakt.

Regulamin sklepu internetowego www.pannamacrame.pl wchodzi w życie z dniem 25.11.2019